FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME

RUTA 4 DE FEBRER

RUTA 11 DE MARÇ

RUTA 13 DE NOVEMBRE

RUTA 26 al 31 DE DESEMBRE

RUTA 25 DE NOVEMBRE