FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME

DEUCALIÓ

RUTA 30 DE JUNY

RUTA 19 DE GENER

RUTA 5 DE NOVEMBRE

RUTA 17 DE DESEMBRE

RUTA 12 D’OCTUBRE

RUTA 11 i 12 DE MAIG