FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME

RUTA 19 DE GENER

RUTA 26 DE GENER

RUTA 12 DE GENER

RUTA 1 DE MARÇ

RUTA 24 DE NOVEMBRE

DEUCALIÓ