Junta CCJ

Composició de la Junta

President
Ricardo AMADOR i ESCOBEDO (Barcelona)
Vice-president (Cursos de formació)
Ferran ESTRUCH i VALERO (Santa Coloma de Gramenet)
Vocal (Notícies Pàgina web)
Gemma CASTAÑO i VINYALS (Sant Boi de Llobregat)
 Vocal (Material i Vestuari)
Núria GIRONES i TOMAS (El Prat de Llobregat)
Vocal (Control Informes Actes Jutges Àrbitres)
Sergio MORENO i GARCIA (Badalona)
Vocal (Ruta i noves tecnologies)
Pere OCAÑA i BOMBARDÓ (Barcelona)
Vocal (Estadística)
Guillem PERA i BLANCO (Mataró)
Vocal (Jutges de Sortides i Medició Indirecta)
Rafael RAGA i PUJOL (Mollet del Vallès)
Vocal (Homologació de Circuits)
Jordi REINOSO i SOLER (Barcelona)
Vocal (Direcció Tècnica i Estat Instal·lacions – Nomenaments Marxa)
Sergio SOLANA i ROS (Terrassa)
Assessor (Homologació d’Instal·lacions i Foto-Finish)
Jordi ESTRUCH i VALERO (Barcelona)
Secretari de Junta i del Comitè (Nomenaments Jurats)
Sergi DOLZ i SANTO DOMINGO (Barcelona)

Junta General

Està formada per tots els components de la Junta Executiva i els membres següents:
Delegació Badalona
Sergio SOLANA i ROS
Delegació Bages
Rosa Maria MASACHS i PLAYÀ
Delegació Garraf/Penedès
EMILI CASTAÑO i COMPARADA
Delegació Granollers
Joan CUTRINA i MARTÍ
Delegació Terrassa
José ALONSO i LARA
Delegació Comarques de GIRONA
Sadurní ROMERO i PERALBO
Delegació Comarques de LLEIDA
Florentino LIÉBANA i CALLEJO
Delegació Comarques de TARRAGONA
Montserrat VIRGILI i FERRE