Jutges del Comitè Català a les Comissions del CNJ

Junta de Govern del CNJ
Vocal i Membre de l’Assemblea de la RFEA: Sergio MORENO GARCIA
Vocal: Montse POCH VERA

Comissions del CNJ
Membre de la Comissió de Ruta: Josep CLUA LLARCH
Coordinador adjunt de la Comissió de Direcció Tècnica: Sergio MORENO GARCIA
Coordinadora de la Comissió de Marxa: Montse POCH VERA