Accés panell RFEA B medició de circuits

512

El passat 05 i 06 de febrer, es va realitzar l’examen d’accés al panell RFEA B de medició de circuits a Valladolid, on l’Eduard Zamora ha estat un dels jutges aptes per entrar al panell.

· Circular