FEDERACIÓ CATALANA ATLETISME

Inici Assegurances d’accident esportiu

Assegurances d’accident esportiu

Temporada 2023

NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
MÚTUACAT – Número de Pòlissa: 122569
“Atletes de l’any 2006 i anteriors”

NORMATIVA PER A TOTS ELS MEMBRES DE LA FCA

 • Per gaudir d’assistència mèdica, la qual es dona exclusivament als centres concertats, és imprescindible presentar la llicència digital. Per aconseguir-la, cal haver introduït la foto i el correu electrònic en tramitar-la al programa de la RFEA. És la RFEA qui farà arribar cada llicència digital a les corresponents direccions de correu electrònic.
 • Les persones amb llicència federativa de trail no s’acullen a aquesta assegurança, sinó que va a càrrec de la Real Federación Española de Atletismo. Consulteu-ne el protocol a: https://www.rfea.es/trailrunning/3_licencia.htm.
 • Cap companyia d’assegurances es farà càrrec de la factura que generi l’accident si aquest no ha estat atès en algun dels centres assignats per cada companyia.

 

ATLETES NASCUTS L’ANY 2006 I ANYS ANTERIORS – Mutuacat 122569 (majors)

Procediments en cas d’accident:

 • Per atletes de clubs de Catalunya: urgències i visites concertades
 1. Trucar a Mutuacat per comunicar l’accident, al telèfon 93 25 33 893 disponible 24h.
 1. Omplir el certificat d’accident, signar-lo per la persona responsable i segellar-lo pel club federat. Si no hi apareixen aquestes dades, el certificat no serà vàlid i, en conseqüència, la companyia no assumirà la factura de l’assistència mèdica.
 1. Enviar, com abans millor, el certificat d’accident i els informes resultants de les diverses visites d’urgències i de control a federacions@mutuacat.cat i a cpinera@fcatletisme.cat.

En cas de requerir ressonàncies magnètiques o TAC, rehabilitació i intervencions quirúrgiques caldrà demanar una autorització prèvia a la companyia asseguradora.

 • Atletes independents i de clubs de fora de Catalunya: urgències i visites concertades

Qualsevol atleta amb alguna d’aquestes condicions haurà de demanar l’expedició del certificat d’accidents a la FCA de la següent manera:

 1. Trucar a la Federació (93 26 87 888) de dilluns a divendres de 10h a 14h o posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic cpinera@fcatletisme.cat. En aquesta trucada, indicar el centre concertat on pretén dirigir-se o per quin s’ha rebut atenció d’urgència, així com les dades personals i del sinistre.
 1. La Federació farà arribar el certificat d’accident emplenat, signat i segellat al centre mèdic dels concertats per la mútua que ha triat l’atleta.
 • Consultes mèdiques no urgents per atletes de clubs del Barcelonès i el Baix Llobregat

Aquest procediment és per qualsevol atleta dels clubs de les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat que desitgi acollir-se al servei mèdic del Doctor Xavier Sant, metge de la Federació. Es tracta de visites de caràcter no urgent o revisions posteriors a visites d’urgència, ja que com s’indica al certificat d’accident, el centre concertat d’urgència en aquesta àrea territorial és La Creu Blanca. El procediment és el següent:

 1. Demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 511 50 45.
 1. Amb la llicència digital i el carnet d’identitat, dirigir-se el dia de la visita a la consulta del Doctor Xavier Sant (Gran Via Corts Catalanes, 636 principal 2na). Allà, s’expedirà el certificat d’accident.
NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
MÚTUACAT – Número de Pòlissa: 123620
“Atletes de l’any 2007 i posteriors”

NORMATIVA PER A TOTS ELS MEMBRES DE LA FCA

 • Per gaudir d’assistència mèdica, la qual es dona exclusivament als centres concertats, és imprescindible presentar la llicència digital. Per aconseguir-la, cal haver introduït la foto i el correu electrònic en tramitar-la al programa de la RFEA. És la RFEA qui farà arribar cada llicència digital a les corresponents direccions de correu electrònic.
 • Les persones amb llicència federativa de trail no s’acullen a aquesta assegurança, sinó que va a càrrec de la Real Federación Española de Atletismo. Consulteu-ne el protocol a: https://www.rfea.es/trailrunning/3_licencia.htm.
 • Cap companyia d’assegurances es farà càrrec de la factura que generi l’accident si aquest no ha estat atès en algun dels centres assignats per cada companyia.

 

ATLETES NASCUTS L’ANY 2007 I ANYS POSTERIORS – Mutuacat 123620 (menors)

Procediment en cas d’accident:

 1. Trucar a Mutuacat per comunicar l’accident, al telèfon 93 25 33 893 disponible 24h.
 1. Omplir el certificat d’accident, signar-lo per la persona responsable i segellar-lo pel club federat. Si no hi apareixen aquestes dades, el certificat no serà vàlid i, en conseqüència, la companyia no assumirà la factura de l’assistència mèdica.
 1. Enviar, com abans millor, el certificat d’accident i els informes resultants de les diverses visites d’urgències i de control a federacions@mutuacat.cat i a cpinera@fcatletisme.cat.

En cas de requerir ressonàncies magnètiques o TAC, rehabilitació i intervencions quirúrgiques caldrà demanar una autorització prèvia a la companyia asseguradora a federacions@mutuacat.cat .

NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
ALLIANZ SEGUROS – Número de Pòlissa: 39379759
“Entrenadors, Monitors i Jutges”

Aquests col·lectius estan coberts per l’assegurança ALLIANZ.

Procediment en cas d’accident:

 1. Posar-se en contacte amb la Federació per a expedir el certificat d’accident, al telèfon 93 26 87 888 o a cpinera@fcatletisme.cat.
 2. Si s’escau, posar-se en contacte amb el telèfon d’urgències d’Allianz (91 32 55 568) i indicar-hi el número de pòlissa.

PROTOCOL REVISIONS MÈDIQUES

· arxiu en pdf

 

Les revisions mèdiques necessàries per formalitzar la llicència federativa hauran d’ajustar-se a la següent normativa:

A PARTIR DE LA CATEGORIA SUB-20, TOTES LES PERSONES QUE L’ANY ANTERIOR NO HAGIN TRAMITAT LA LLICÈNCIA FEDERATIVA, ESTAN OBLIGADES A PRESENTAR UNA REVISIÓ MÈDICA.

Aquestes s’hauran de realitzar en centres mèdics on facin les reconeixements d’aptitud per a la practica esportiva i s’adaptin al consens de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport (SCME) aprovat en octubre de 2012 i que queda dividida en els següents trams:

Atletes de 16 o més anys:   Revisió tipus II
Atletes de 35 o més anys:   Revisió tipus III
(Aquesta revisió inclou la prova d’esforç amb monitorització ECG)

El centre mèdic ha de certificar quin tipus de revisió ha passat l’atleta, tot indicant metge/essa i número de col·legiat. Si no hi ha cap lesió significativa detectada a l’aparell locomotor, l’atleta rebrà l’aptitud per a la pràctica de l’Atletisme. En cas afirmatiu, caldrà especificar-la.

Hi haurà de constar el segell i la signatura del Centre Mèdic.

S’acceptaran les revisions en fulls homologats que els centres  de revisió mèdica esportiva tinguin establerts, sempre i quan tinguin les proves requerides per aquesta Federació i/o portin un informe aclarint que rep l’APTITUD PER LA PRÀCTICA DE L’ATLETISME.