FEDERACIÓ CATALANA ATLETISME

Inici Assegurances d’accident esportiu

Assegurances d’accident esportiu

Temporada 2024

NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
MÚTUACAT – Número de Pòlissa: 122569
“Atletes de l’any 2007 i anteriors”

CLÀUSULA DE GÈNERE

La Federació Catalana d’Atletisme garanteix la igualtat efectiva de dones i homes com a un dels principis bàsics d’actuació.

Amb aquesta finalitat, les mencions genèriques en masculí en l’articulat dels seus reglaments publicats s’entendran referides  també al  seu corresponent femení, llevat  dels supòsits en què específicament es faci constar que no és així.


NORMATIVA PER TOTS ELS ATLETES, ENTRENADORS i JUTGES  DE LA FCA

Per gaudir d’assistència mèdica, la qual es dona exclusivament als centres concertats, és imprescindible presentar la llicència digital. Per aconseguir-la, cal haver introduït la foto i el correu electrònic en tramitar-la al programa de la RFEA. És la RFEA qui farà arribar cada llicència digital a les corresponents direccions de correu electrònic.

Les persones amb llicència federativa de TRAIL no s’acullen a aquesta assegurança, sinó que va a càrrec de la Real Federación Española de Atletismo. Consulteu-ne el protocol en aquest enllaç.

La companyia d’assegurances no es farà càrrec de la factura que generi l’accident si aquest no ha estat atès en algun dels centres assignats per Mutuacat.

Els números de pòlissa i, per tant els comunicats d’accident, són diferents en funció de l’edat i el grup.


ATLETES NASCUTS L’ANY 2007 I ANYS ANTERIORS – Mutuacat 122569 (majors)

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU

Atletes de clubs de Catalunya: urgències i visites concertades

 1. Trucar a Mutuacat per comunicar l’accident, al telèfon 93 25 33 893 disponible 24h i demanar pel centre mèdic concertat més proper on visitar-se amb confirmació de la mútua. Aquest pas és obligatori: en cas de no fer-se, el lesionat corre el risc d’haver d’assumir els costos de la visita.
 1. Emplenar el comunicat d’accident pertinent: el de menors pels nascuts el 2008 o més tard (número de pòlissa 123620) o el de majors en cas d’atletes nascuts el 2007 o abans. Un cop emplenat el comunicat, caldrà signar-lo per la persona responsable i segellar-lo pel club federat. Si no hi apareixen aquestes dades, el comunicat no serà vàlid i, en conseqüència, la companyia no assumirà la factura de l’assistència mèdica.
 1. Enviar, com abans millor, el comunicat d’accident i els informes resultants de les diverses visites d’urgències i de control a federacions@mutuacat.cat i a cpinera@fcatletisme.cat .

En cas de requerir ressonàncies magnètiques o TAC, rehabilitació i intervencions quirúrgiques caldrà demanar una autorització prèvia a la companyia asseguradora.

Atletes independents i de clubs de fora de Catalunya: urgències i visites concertades

 1. Trucar a la federació (93 26 87 888, extensió 1) de dilluns a divendres de 9:30h a 14h, dimarts de 16h a 19h o bé posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic cpinera@fcatletisme.cat.
 2. La federació farà arribar el comunicat d’accident emplenat, signat i segellat a l’atleta lesionat per tal que aquest pugui visitar-se a un centre concertat per la mútua.
 3. Amb el comunicat d’accident emès per la FCA, trucar a Mutuacat per comunicar l’accident, al telèfon 93 25 33 893 disponible 24h i demanar pel centre mèdic concertat més proper on visitar-se amb confirmació de la mútua. Aquest pas és obligatori: en cas de no fer-se, el lesionat corre el risc d’haver d’assumir els costos de la visita.

En cas de requerir ressonàncies magnètiques o TAC, rehabilitació i intervencions quirúrgiques caldrà demanar una autorització prèvia a la companyia asseguradora.

Consultes mèdiques no urgents per atletes de clubs del Barcelonès i Baix Llobregat

Aquest procediment és per qualsevol atleta dels clubs de les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat que desitgi acollir-se al servei mèdic del Doctor Xavier Sant. Es tracta de visites de caràcter no urgent o revisions posteriors a visites d’urgència, ja que com s’indica al comunicat d’accident, el centre concertat d’urgència en aquesta àrea territorial és La Creu Blanca. El procediment és el següent:

 1. Demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 511 50 45.
 2. Amb la llicència digital i el carnet d’identitat, dirigir-se el dia de la visita a la consulta del Doctor Xavier Sant (Gran Via Corts Catalanes, 636 principal 2na). Allà, s’expedirà el certificat d’accident.
NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
MÚTUACAT – Número de Pòlissa: 123620
“Atletes de l’any 2008 i posteriors”

CLÀUSULA DE GÈNERE

La Federació Catalana d’Atletisme garanteix la igualtat efectiva de dones i homes com a un dels principis bàsics d’actuació.

Amb aquesta finalitat, les mencions genèriques en masculí en l’articulat dels seus reglaments publicats s’entendran referides  també al  seu corresponent femení, llevat  dels supòsits en què específicament es faci constar que no és així.


NORMATIVA PER TOTS ELS ATLETES, ENTRENADORS i JUTGES  DE LA FCA

Per gaudir d’assistència mèdica, la qual es dona exclusivament als centres concertats, és imprescindible presentar la llicència digital. Per aconseguir-la, cal haver introduït la foto i el correu electrònic en tramitar-la al programa de la RFEA. És la RFEA qui farà arribar cada llicència digital a les corresponents direccions de correu electrònic.

Les persones amb llicència federativa de TRAIL no s’acullen a aquesta assegurança, sinó que va a càrrec de la Real Federación Española de Atletismo. Consulteu-ne el protocol en aquest enllaç.

La companyia d’assegurances no es farà càrrec de la factura que generi l’accident si aquest no ha estat atès en algun dels centres assignats per Mutuacat.

Els números de pòlissa i, per tant els comunicats d’accident, són diferents en funció de l’edat i el grup.


ATLETES NASCUTS L’ANY 2008 I ANYS POSTERIORS – Mutuacat 123620 (menors)

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU

Atletes de clubs de Catalunya: urgències i visites concertades

 1. Trucar a Mutuacat per comunicar l’accident, al telèfon 93 25 33 893 disponible 24h i demanar pel centre mèdic concertat més proper on visitar-se amb confirmació de la mútua. Aquest pas és obligatori: en cas de no fer-se, el lesionat corre el risc d’haver d’assumir els costos de la visita.
 1. Emplenar el comunicat d’accident pertinent: el de menors pels nascuts el 2008 o més tard (número de pòlissa 123620) o el de majors en cas d’atletes nascuts el 2007 o abans. Un cop emplenat el comunicat, caldrà signar-lo per la persona responsable i segellar-lo pel club federat. Si no hi apareixen aquestes dades, el comunicat no serà vàlid i, en conseqüència, la companyia no assumirà la factura de l’assistència mèdica.
 1. Enviar, com abans millor, el comunicat d’accident i els informes resultants de les diverses visites d’urgències i de control a federacions@mutuacat.cat i a cpinera@fcatletisme.cat .

En cas de requerir ressonàncies magnètiques o TAC, rehabilitació i intervencions quirúrgiques caldrà demanar una autorització prèvia a la companyia asseguradora.

Atletes independents i de clubs de fora de Catalunya: urgències i visites concertades

 1. Trucar a la federació (93 26 87 888, extensió 1) de dilluns a divendres de 9:30h a 14h, dimarts de 16h a 19h o bé posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic cpinera@fcatletisme.cat.
 2. La federació farà arribar el comunicat d’accident emplenat, signat i segellat a l’atleta lesionat per tal que aquest pugui visitar-se a un centre concertat per la mútua.
 3. Amb el comunicat d’accident emès per la FCA, trucar a Mutuacat per comunicar l’accident, al telèfon 93 25 33 893 disponible 24h i demanar pel centre mèdic concertat més proper on visitar-se amb confirmació de la mútua. Aquest pas és obligatori: en cas de no fer-se, el lesionat corre el risc d’haver d’assumir els costos de la visita.

En cas de requerir ressonàncies magnètiques o TAC, rehabilitació i intervencions quirúrgiques caldrà demanar una autorització prèvia a la companyia asseguradora.

Consultes mèdiques no urgents per atletes de clubs del Barcelonès i Baix Llobregat

Aquest procediment és per qualsevol atleta dels clubs de les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat que desitgi acollir-se al servei mèdic del Doctor Xavier Sant. Es tracta de visites de caràcter no urgent o revisions posteriors a visites d’urgència, ja que com s’indica al comunicat d’accident, el centre concertat d’urgència en aquesta àrea territorial és La Creu Blanca. El procediment és el següent:

 1. Demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 511 50 45.
 2. Amb la llicència digital i el carnet d’identitat, dirigir-se el dia de la visita a la consulta del Doctor Xavier Sant (Gran Via Corts Catalanes, 636 principal 2na). Allà, s’expedirà el certificat d’accident.
NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
MÚTUACAT – Número de Pòlissa: 122569
“Entrenadors, Monitors i Jutges”

CLÀUSULA DE GÈNERE

La Federació Catalana d’Atletisme garanteix la igualtat efectiva de dones i homes com a un dels principis bàsics d’actuació.

Amb aquesta finalitat, les mencions genèriques en masculí en l’articulat dels seus reglaments publicats s’entendran referides  també al  seu corresponent femení, llevat  dels supòsits en què específicament es faci constar que no és així.


 1. Trucar a la federació (93 26 87 888, extensió 1) de dilluns a divendres de 9:30h a 14h, dimarts de 16h a 19h o bé posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic cpinera@fcatletisme.cat.
 1. La federació farà arribar el comunicat d’accident emplenat, signat i segellat al sol·licitant per tal que aquest pugui visitar-se a un centre concertat per la mútua.
 2. Amb el comunicat d’accident emès per la FCA, trucar a Mutuacat per comunicar l’accident, al telèfon 93 25 33 893 disponible 24h i demanar pel centre mèdic concertat més proper on visitar-se amb confirmació de la mútua. Aquest pas és obligatori: en cas de no fer-se, el lesionat corre el risc d’haver d’assumir els costos de la visita.

PROTOCOL REVISIONS MÈDIQUES

· arxiu en pdf

 

Les revisions mèdiques necessàries per formalitzar la llicència federativa hauran d’ajustar-se a la següent normativa:

A PARTIR DE LA CATEGORIA SUB-20, TOTES LES PERSONES QUE L’ANY ANTERIOR NO HAGIN TRAMITAT LA LLICÈNCIA FEDERATIVA, ESTAN OBLIGADES A PRESENTAR UNA REVISIÓ MÈDICA.

Aquestes s’hauran de realitzar en centres mèdics on facin les reconeixements d’aptitud per a la practica esportiva i s’adaptin al consens de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport (SCME) aprovat en octubre de 2012 i que queda dividida en els següents trams:

Atletes de 16 o més anys:   Revisió tipus II
Atletes de 35 o més anys:   Revisió tipus III
(Aquesta revisió inclou la prova d’esforç amb monitorització ECG)

El centre mèdic ha de certificar quin tipus de revisió ha passat l’atleta, tot indicant metge/essa i número de col·legiat. Si no hi ha cap lesió significativa detectada a l’aparell locomotor, l’atleta rebrà l’aptitud per a la pràctica de l’Atletisme. En cas afirmatiu, caldrà especificar-la.

Hi haurà de constar el segell i la signatura del Centre Mèdic.

S’acceptaran les revisions en fulls homologats que els centres  de revisió mèdica esportiva tinguin establerts, sempre i quan tinguin les proves requerides per aquesta Federació i/o portin un informe aclarint que rep l’APTITUD PER LA PRÀCTICA DE L’ATLETISME.