Rècords

 

A L’AIRE LLIUREEN PISTA COBERTA
actualitzats a 10 de juny de 2021actualitzats a 31 de març de 2021
batuts durant la temporada 2021batuts durant la temporada 2021
ABSOLUTSABSOLUTS
SUB-23SUB-23
SUB-20SUB-20
SUB-18SUB-18
SUB-16SUB-16
SUB-14SUB-14
SUB-12
MÀSTERMÀSTER


· Si trobeu errors u omissions poseu-vos en contacte amb Sergi Dolz
fca@fcatletisme.cat