Rècords

Des de l’1 de gener de 2024, i seguint la línia marcada per World Athletics a nivell internacional i per la Real Federación Española de Atletismo, no es diferencien les pistes en funció de si són amb sostre o a l’aire lliure, sinó pel seu tamany: les habituals de 400 metres i les de 200 metres.

Les proves de recta i concursos s’unifiquen combinant les marques de pista coberta i d’aire lliure sempre i quan el vent no superi els 2 m/s. És a dir, només hi ha un rècord de Catalunya a les proves de recta i concursos.

Pel que fa a les proves d’anella, els rècords es diferencien en dos disciplines diferents que són independents. En qualsevol cas, les marques realitzades en pista coberta poden ser rècords a l’aire lliure però no a l’inversa.

Per tant els rècords de Catalunya queden de la següent manera:

MASCULÍ FEMENÍ
actualitzats a 23 de maig de 2024 actualitzats a 23 de maig de 2024
batuts durant la temporada 2024 batuts durant la temporada 2024
ABSOLUT ABSOLUT
SUB-23 SUB-23
SUB-20 SUB-20
SUB-18 SUB-18
SUB-16 SUB-16
SUB-14 SUB-14
SUB-12 SUB-12

· Relleus Mixtos     · Records Màster

· Si trobeu errors u omissions poseu-vos en contacte amb Sergi Dolz sergi@fcatletisme.cat