Ascens de categoria de Jutges Catalans

1131

Us comuniquem que, un cop corregits els exàmens de Nivell II i Nivell III per part del Comité Nacional de Jueces de la RFEA, han resultat aptes del Nivell II els nostres companys:

Rafael López
Josep Maria Mateo
Joana Pinyol
Josep Sabarich

I l’Eduard Zamora ha resultat apte a les proves escrites del Nivell III (1a fase), pendents de la part pràctica (2a fase), que es realitzarà durant la 1a jornada de la Lliga de Clubs 2020 (24/25 d’abril de 2020).

Felicitats a tots!