ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1667

El passat dijous 26 de novembre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de la Federació́ Catalana d’Atletisme, a la Sala d’Actes de la mateixa federació respectant les normes sanitàries actuals.
L’acte es va desenvolupar segons l’ordre del dia establert amb l’aprovació de la memòria d’activitats de 2019, la liquidació́ de l’exercici econòmic vençut amb el tancament de balanç̧, compte de resultats i del pressupost pel proper exercici econòmic del 2020.
A l’assemblea es va aprovar el pla d’actuació anual i la preparació de la modificació dels estatuts previst d’aprovar en l’Assemblea Extraordinària per adaptar-los a la Llei de l’Esport.
També es va informar de la situació actual de la propera temporada de pista coberta 2021, generada per la pandèmia del Covid-19. Desprès de les gestions realitzades durant els darrers mesos on s’ha treballat en diferents escenaris i conjuntament amb les corresponents institucions implicades, en les properes dates està previst tancar l’acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a celebrar la temporada de pista coberta 2021 al Palau Sant Jordi de Barcelona, reinstal·lant la pista que es va fer servir per el mundial de pista coberta celebrat l’any 1995.