ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

857

El passat dimarts 29 de juny es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de la Federació́ Catalana d’Atletisme, a la Sala d’Actes de la mateixa federació respectant les normes sanitàries actuals.

L’acte es va desenvolupar segons l’ordre del dia establert amb l’aprovació de la memòria d’activitats de 2020, la liquidació́ de l’exercici econòmic vençut amb el tancament de balanç̧, compte de resultats així com el pressupost per a l’exercici econòmic del 2021. A l’assemblea, també, es va aprovar el pla general d’actuació anual. Tots els punts van ser aprovats per unanimitat.

També es va fer balanç sobre la gestió de la temporada 2020 i 2021 marcada per la pandèmia del Covid-19, des de l’inici de les activitats desprès del confinament fins a la realització de la temporada de pista coberta al Palau Sant Jordi, completant-se amb la temporada d’aire lliure.