ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

1237
Sala d'Actes FCA

Convocatòria d’Eleccions a la FCA

El proper dijous 15 de febrer, a la seu de la Federació Catalana d’Atletisme, se celebrarà l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació Catalana d’Atletisme.
L’Assemblea General Extraordinària té com a Ordre del Dia la convocatòria d’eleccions a President, Junta Directiva, Comissions i Comitès de caràcter representatiu a l’Assemblea. Es realitzarà la fixació de la data i l’aprovació dels calendaris electorals, reglaments i procediments.

· Convocatòria