Característiques dels Jutges d’Atletisme Catalans. Evolució 2013-2020

1116

Us presentem un informe sobre les característiques del Jutges d’Atletisme del Comitè Català de Jutges, elaborada pel nostre company Guillem Pera.
En aquest informe es mostra l’evolució del nostre col·lectiu des del 2013 fins a la data actual, en termes generals i estratificat per categoria, edat i gènere.
També es pot veure quina és la distribució territorial i els jutges que estan als diversos panells i també jutges a nivell internacional.
Us recomanem que l’hi doneu un cop d’ull i gràcies Guillem per la feina!

· Informe