Convocatòria proves de selecció “Panell ITOs”

1570

El Comitè Nacional de Jutges convoca les proves de selecció a nivell nacional per aquells jutges que vulguin optar a examinar-se per tal d’integrar-se al panell d’ITO d’Àrea per al període 2018-2021.

Els requisits per a poder optar a les proves de selecció son:
– Tenir categoria de Jutge Àrbitre o superior.
– Tenir entre 23 i 60 anys.
– Llegir, escriure i parlar anglès.
– Haver actuat como a jutge (designat pel CNJ) com a mínim una vegada per temporada en les últimes 6 temporades (o acreditar haver actuat en competicions del calendari nacional).

La prova de selecció serà en anglès i constarà d’un exercici teòric escrit i una oral sobre casos pràctics. Es realitzarà el dia 27 de maig de 2017 a les 16h  a la seu de la RFEA.
Els aspirants seleccionats seran convocats al curs que organitza la European Athletics  per accedir al Panell de ITOs d’Àrea que tindrà lloc la segona setmana de setembre a Pravets (Bulgària).