Curs marxa atlètica panell FCA

420

Des de fa unes setmanes s’està realitzant el curs per accedir al panell FCA de marxa atlètica. Amb una classe online d’introducció al jutjament de la marxa, una classe presencial a la seu de la FCA i un examen teòric + vídeos.

Són 12 aspirants els que van aprovar ambdós exàmens, per finalitzar han de fer una part pràctica en competició.