ELECCIONS A PRESIDENT i JUNTA DIRECTIVA DE LA FCA

1891
Joan Villuendas i Mercè Rosich

Joan Villuendas i Mercè Rosich, Candidats

El passat dimarts, 7 de març, reunits els membres de la Junta Electoral a la seu de la Federació Catalana d’Atletisme, es van proclamar les dues candidatures tancades presentades a President i Junta Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme.
Aquestes candidatures estan encapçalades per Joan Villuendas i Bornau i per Mercè Rosich i Vilaró en qualitat de candidats a la presidència de la FCA.
El proper dissabte 17 de març, se celebrarà la corresponent Assemblea General Extraordinària per a realitzar l’acte de les votacions, escrutini, recompte de vots i proclamació provisional de la candidatura guanyadora, segons el reglament i calendari electoral.

· Web Eleccions