Examen World Athletics nivell plata – bronze

304

El passat novembre, es va realitzar l’examen on diferents jutges nivell III podien accedir a ser jutge de la World Athletics nivell plata (70% de la màxima puntuació) i bronze (entre el 55% i 70% de la màxima puntuació). Amb el nivell plata, el jutge podrà ser nomenat en competicions de la European Athletics i com a delegat tècnic en mítings Continetal Tour bronze i plata.

Donat que alguns candidats es van trobar diferents problemes tècnics, es donarà un altra oportunitat als jutges que han aconseguit el nivell bronze, que hauran de fer només la part (escrit – oral) que no s’ha aconseguit la nota mínima.

Finalment, Guillem Pera va obtenir el nivell plata, i el Rafael Raga el nivell bronze.