GUIA PER ALS JUTGES DEL CCJ DE LES NORMATIVES PARTICULARS FCA i RFEA

Els jutges estem obligats a seguir el reglament internacional d’atletisme (RIA) que publica World Athletics. Sovint, però, hi ha un seguit de normes locals que adapten aquest reglament. En aquest document hi podràs trobar aquelles més rellevants publicades per la FCA i la RFEA. No es recullen les normatives específiques d’una competició concreta, sinó només aquelles d’àmbit general. Cada jutge designat a una competició ha d’assabentar-se de les normes específiques de cada competició abans d’incorporar-se a ella.

Es llisten les normes, resumint els punts més rellevants i donant un codi, entre parèntesi, per a que puguis trobar la norma completa en l’enllaç.

 • NORMES FCA

Normativa de COMPETICIÓ (FCA01): estableix les normes generals per a poder dur a terme qualsevol  competició dependent de la FCA. En destaquen les següents:

 • que, com a mínim, s’hagin programat i es competeixi en tres proves, amb un mínim de participació de tres atletes en cadascuna d’elles, excepte en relleus que podran ser dos equips, quedant exempts d’aquesta normativa els Campionats de Catalunya Individuals i de Clubs i les competicions màster, on s’acceptaran com a vàlides totes les marques, independentment del nombre de participants.
 • que els resultats es realitzin amb el programa de resultats RFEA-Manager.
 • preveure un servei mèdic durant la competició, (metge, ambulància, fisioterapeuta, etc.), davant la possibilitat de lesió d’algun atleta.

Normativa per als ATLETES (FCA02): complementa la normativa anterior, deixant clar, entre d’altres, que cap atleta pot participar sense llicència, o que cal un document amb fotografia per acreditar-se a la cambra de requeriments.

Proves autoritzades en PISTA COBERTA (FCA03): hi podreu trobar totes les proves, els pesos dels artefactes, les alçades i distàncies entre tanques, etc., per a les categories sub’14 a sènior.

Proves autoritzades a l’AIRE LLIURE (FCA04): hi podreu trobar totes les proves, els pesos dels artefactes, les alçades i distàncies entre tanques, etc., per a les categories sub’10 a sènior.

Normativa general atletisme MÀSTER (FCA05): l’atletisme per a majors de 35 anys té certes peculiaritats en el seu reglament, com que pot competir un atleta sol, disposen de fins a 3 taules de triple, no és obligatòria la sortida de tacs, poden cometre una sortida nul·la (com en proves combinades RIA), poden fer competicions mixtes,… En aquesta normativa hi trobaràs tots els detalls, inclosos els artefactes i tanques per a cada categoria. En qualsevol cas, quan un atleta màster competeixi en una prova absoluta s’haurà de regir pel reglament absolut, no pas el màster.

Desenvolupament curses de RELLEUS EN PISTA COBERTA (FCA06): explica la normativa a seguir en curses de 4×200, 4×300 i 4×400 en pista coberta (corda de 200 metres).

Normes generals per a organitzadors de CROS (FCA07): afegeix a la norma general la necessitat de disposar d’ambulància i servei mèdic. Així mateix, obliga, en els Campionats de Catalunya, a disposar d’un sistema de cronometratge automàtic.

Normativa curses de FONS (FCA08): estableix quin tipus d’atletes no poden participar en curses de fons del calendari FCA (que sí que ho podrien fer en calendari RFEA i/o internacional). En qualsevol cas, tots els atletes amb llicència FCA sí que hi poden participar. A més, obliga a l’organitzador a disposar d’ambulància i servei mèdic.

Normativa general a l’AIRE LLIURE (FCA09): especifica, entre d’altres, que com a molt es pot disposar de 2 taules de batuda en triple salt.

Normes de competició addicionals per a proves de PROMOCIÓ (FCA10): especifica, entre d’altres:

 • que els sub’14 i menors poden cometre una sortida nul·la (com en proves combinades RIA).
 • que no és obligatòria la sortida de tacs (sub’14 i menors).
 • com es corren els 300 i 600 en pista coberta (sub’16 i menors).
 • que només és obligatori anemòmetre de sub’16 en amunt i en 60, 80 llisos i tanques, llargada i triple sub’14.
 • que als concursos de la categoria sub’12 i menors no hi haurà intents de millora, excepte al Campionat de Catalunya Individual.
 • que en triple sub’14 només tenen 15 metres de cursa com a molt.
 • que els sub’12 i menors poden llançar amb pes o disc de goma.
 • com es corren els obstacles i els relleus llargs.

Normativa per a un millor funcionament dels JURATS (FCA11): estableix, entre d’altres, que:

 • si no hi ha una altra indicació, cal presentar-se al Director de Reunió com a mínim 30’ abans del començament de la competició (o prova a la que estem designats amb antelació).
 • el comportament esperat dels jutges dins de la pista.
 • què cal fer quan hem acabat la nostra tasca.
 • la uniformitat (polo vermell i pantaló blau o negre).
 • es comença a computar el temps a tarifar 15’ abans de l’inici de la competició (o prova a la que hem estat designats amb antelació) (excepte Direcció Tècnica, Cambra de Requeriments o similars en que es computa a l’inici de la tasca).
 • les fraccions de quart d’hora es pagaran una vegada se superin els 10 minuts.

COMPENSACIÓ ECONÒMICA jutges (FCA12): detalla la compensació que rebran els jutges per la seva actuació, dietes i desplaçaments.

Normativa complementària de MARXA (FCA13): recull, entre d’altres, insistir en l’obligatorietat de dur 2 dorsals en marxa i els genolls visibles (si competeix així serà desqualificat pel Jutge Àrbitre) i, només en categories sub’12 i menors, amplia la norma RIA que permet al Jutge en Cap de Marxa desqualificar a un atleta als darrers 100 metres a fer-ho en qualsevol moment de la competició.

Panells d’ESPECIALISTES (FCA14): No és una normativa en si però aquí podeu trobar el llistat de jutges del CCJ que pertanyen als panells d’especialistes.

Protocol COVID FCA (FCA15): protocol d’aplicació per prevenir la COVID-19 en competicions FCA.

 • NORMES RFEA

Acords d’unificació de criteris CNJ (RFEA01): extens document en que es recullen força normatives específiques establertes pel CNJ (Comité Nacional de Jueces), o s’insisteix en d’altres ja especificades pel RIA. Davant d’un dubte que no puguem resoldre en una competició amb el RIA, es recomana consultar aquest document.

Reglament de COMPETICIÓ (RFEA02): document molt extens, en que es toquen molts temes organitzatius aliens als jutges, però en que s’especifica, per exemple, que en una competició RFEA és necessària la presència d’almenys una ambulància, les tarifes d’arbitratge RFEA, necessitat de tenir llicència RFEA per actuar en competicions RFEA, etc.

Zona de penalització MARXA (RFEA03): hi podeu trobar un croquis de com muntar una zona de penalització en marxa.

Reglament TRAIL (RFEA04): reglament general de trail, en que apareixen algunes informacions relatives als jutges.

Normatives HOMOLOGACIONS (RFEA05): recull de les diverses normatives d’homologació de:

Normes generals AIRE LLIURE (RFEA06): estableix les normes específiques per les quals es regeixen els campionats d’Espanya i la resta de proves disputades a l’aire lliure pertanyents al calendari RFEA. Entre d’altres, recorda l’obligació de disposar d’almenys un metge i una ambulància des d’1 hora abans de la competició fins 30’ després d’acabada la competició, les condicions en que es poden disputar proves mixtes, les condicions de participació d’atletes andorrans i estrangers en campionats estatals, i l’import del dipòsit si es reclama a apel·lació (60€).

Normes generals MÀSTER (RFEA07): especifica les normes a aplicar en la categoria Màster en proves del calendari RFEA. Pràcticament idèntiques a les que trobem en l’àmbit FCA, especifica que en marxa sempre s’usarà zona de penalització i que, a diferència de la normativa FCA, es desqualificarà a la primera sortida nul·la (tal i com reglamenta el RIA).

JURAT mínim proves RFEA (RFEA08): proposta de com ha de ser un jurat del calendari RFEA.

Reglament CNJ (RFEA09): Reglament del Comité Nacional de Jueces de la RFEA.

Reglament jurídic DISCIPLINARI (RFEA10): normatives i sancions aplicables a qualsevol estament de la RFEA, inclosos els jutges.

Funcions jutge en cap xip (RFEA11): especifica les funcions a realitzar pel jutge en cap de transponedor.

Llistat d’empreses homologades xip (RFEA12): accés al llistat d’empreses homologades per oferir serveis de cronometratge amb xip.

Protocol COVID (RFEA13): protocol d’aplicació per prevenir la COVID-19 en competicions RFEA.

Actualització RT23 OBSTACLES sub18 (RFEA14): actualització del RIA actual en que especifica la nova alçada de l’obstacle (83,8 cm) per a proves masculines sub’18.

Actualització RT5 SABATILLES (RFEA15): actualització del RIA actual en que especifica la nova normativa respecte a l’ús de sabatilles en competició.