Jutges del Comitè Català a les Comissions del CNJ

Junta Directiva del CNJ
Vocal Reglamentació: Gemma CASTAÑO VINYALS
Vocal Informes pista: Sergio MORENO GARCIA

Comissions del CNJ
Coordinadora Comissió de Reglamentació: Gemma CASTAÑO VINYALS
Comissió de Marxa: Sergio SOLANA ROS
Comissió de Direcció Tècnica: Sergio MORENO GARCIA
Comissió d’Informes (pista): Sergio MORENO GARCIA