Modificacions al Reglament amb efecte immediat

1116

Durant la reunió del Consell de la IAAF que es va celebrar a Doha els dies 10 i 11 de març passats, es van aprovar una sèrie de modificacions al reglament amb efecte immediat, que entren en vigor el dia 1 d’abril de 2019. Un dels canvis més destacats fa referència a l’increment a 1 minut temps per a fer un intent als concursos. És recomanable consultar la Circular 99/2019 de la RFEA per a verificar totes les modificacions.

· Circular RFEA