Nomenament de Jutges Catalans pel CNJ – Novembre

1110

25 – XCV Jean Bouin (Barcelona)
Jutge Àrbitre: Ricardo Amador