Seminari CNJ-RFEA de Jutges designats amb l’Equip Nacional

1212

El proper dia 8 de febrer el CNJ organitza un seminari per a jutges que seran designats durant el 2020 com acompanyants de l’equip nacional per tal de dotar-los de les eines necessàries per donar suport a l’Equip Nacional. Els continguts versaran sobre les activitats del jutge acompanyant, la implicació amb l’Equip, el suport reglamentari i tècnic, formulació de reclamacions i resolució de supòsits de casuística. Del CCJ s’ha convidat a l’Esperança Edo.

· Circular