Seminari d’Actualització Panell “B” RFEA de Direcció Tècnica

1138

El cap de setmana del 25 i 26 de maig es va celebrar a Barcelona un seminari d’actualització del panell B RFEA de Direcció Tècnica, on hi van assistir jutges tant de Catalunya com de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears. El seminari estava organitzat des del Comité Nacional de Jueces. Els ponents van ser: Juan Carlos Puerta (Madrid), i els nostres companys del CCJ Sergio Moreno i Sergio Solana.
Es van tractar els següents temes: Informes Homologació Artefactes, Informes del Director Tècnic, el Director Tècnic en probes exteriors, Programació equips de Direcció Técnica, Procediments i unificació de criteris.
Hi van assistir 10 jutges del CCJ.