Seminari de Formació i Unificació de Criteris per a Jutges Nivell III

1008

Els dies 13 i 14 d’abril, el Comité Nacional de Jueces va convocar a Madrid tots els jutges d’Espanya de nivell III a un seminari de formació i unificació de criteris. Hi va haver ponències sobre temes específics: cronometratge amb xip (“transpondedor”), proves de trail, cronometratge amb foto-finish i ús i interpretació dels sistemes d’informació de sortides. També va haver-hi temps per a fer debats en grups reduïts per a discutir sobre situacions que ens trobem al dia a dia a les pistes, i es va fer un exercici escrit individual per tal que el CNJ pugui valorar el nivell dels jutges.
Del CCJ hi van assistir Ricard Codinach, Sergio Moreno, José Ramon Salas, Sergio Solana i Gemma Castaño.