Seminari sobre el Procediment per efectuar Sortides

1262

El passat 22 de febrer el Comitè Català de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme va organitzar un Seminari sobre el PROCEDIMENT PER EFECTUAR LES SORTIDES.
Es va celebrar a la pista coberta de Catalunya de Sabadell i anava dirigit als Jutges de Sortides i als Jutges que poden realitzar la funció de Jutge Àrbitre, i comptava amb el Jutge Internacional de Sortides, Jordi Roig Lizarraga com a ponent.
Es va parlar sobre els equips de sortides, la reglamentació sobre les sortides i canvis a la nova edició del Reglament, les tasques prèvies a realitzar abans de la competició, la ubicació i moviments Jutges equips de sortides, la sortida (protocol, utilització de targetes i recomanacions) i les qualitats del Jutge de Sortides.

Van assistir-hi 29 jutges del CCJ.