VALORACIÓ MORFOLÒGICA, CONDICIONAL I DE MADURACIÓ SOMÀTICA

1700

El proper cap de setmana, 24 i 25 de novembre al CAR de Sant Cugat, el Comitè Tècnic de la Federació Catalana d’Atletisme organitza l’activitat Valoració́ morfològica, condicional i de maduració́ somàtica.
Més de 400 atletes nascuts del 2003 al 2006 han estat convocats per a realitzar aquesta activitat basada en la monitorització i valoració dels atletes mitjançat unes bateries i protocols de tests.
L’activitat començarà divendres a la tarda amb la reunió́ amb els entrenadors dels  atletes participants a l’activitat amb explicació́ de les proves a efectuar, així́ com la seva valoració́ i la possible continuïtat de la mateixa. La realització de les proves s’efectuarà dissabte i diumenge en jornades de matí i tarda.

· Convocatòria