FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME

Inici Assegurances d’accident esportiu

Assegurances d’accident esportiu

Temporada 2017-2018

NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
MÚTUACAT
“Atletes de l’any 2001 i anteriors”

Els atletes federats (fins als nascuts a l’any 2001 inclosos)  pertanyen a la companyia MÚTUACAT.

En cas de necessitar la seva utilització, la normativa d’actuació, certificat d’accident i centres mèdics concertats estan penjats a la web (és possible que ens notifiquin algun canvi, tant de centres com que pugui canviar el certificat actual). Us mantindrem informats i el document oficial serà el que figuri en la web en el moment de produir-se l’accident. Aquesta normativa és només per els atletes que pertanyen a un club. Els atletes independents, o de clubs de fora  i els que utilitzin el servei del centre de Barcelona Ciutat (Dr. Xavier Sant i Vilella – metge de la Federació-) utilitzaran els partes que expedirà la Federació Catalana d’Atletisme i que porta el seu segell.

1r. L’assistència mèdica es dona exclusivament en els centres concertats. És imprescindible portar el carnet d’atleta (amb el logo de Mútuacat) per poder visitar-se.
Es important que prengueu atenció en els centres tant de Barcelona com de la resta, ja que pot haver-hi algun canvi.

2n. Funcionament a Barcelona :
El Dr. Xavier Sant, metge responsable dels atletes de la Federació Catalana visitarà com la temporada anterior  a l’adreça següent : Gran Via de les Corts Catalanes, 636  pral. 2ª. Cal demanar hora de visita al telèfon : 93 511 50 45.
En aquest  centre es dóna la cobertura  als atletes pertanyent a Clubs de Barcelona ciutat, Barcelonès i Baix Llobregat,  i caldrà sempre demanar dia i hora de visita. En aquest Centre disposaran de Certificats d’Accident per complimentar, no obstant cal aportar el carnet d’atleta  (llicència de federat)  i DNI.
Recordem que la majoria de lesions en l’atletisme no precisen acudir a un servei d’urgències, de tota manera, en cas de necessitar una atenció mèdica urgent, l’assegurat es podrà adreçar directament als serveis d’Urgències de la Clínica Plató, situada al carrer Plató, 21 Barcelona 08022 tel. 933 069 900.  Les visites de seguiment posteriors de la lesió es realitzaran demanant hora al centre mèdic de Gran Via 636 pral. 2ª.
Els certificats hauran d’estar signats per la persona responsable del club (president, secretari, director tècnic.). Així mateix, en el certificat haurà de figurar el segell del Club i la signatura del federat i la data de l’accident.

3r. Atletes independents.
Els atletes independents de fora de Barcelona hauran de posar-se en contacte amb  la FCA per a l’expedició del certificat, a través del telèfon 93.268.78.82, per tal que la Federació faci arribar el certificat al Centre Mèdic en cas d’accident.

Per a l’expedició de la llicència federativa nova (no renovació) tots els atletes pertanyents a categoria júnior i superior hauran d’aportar una revisió mèdica, la qual anirà a càrrec de l’atleta.

 

NOTA IMPORTANT:
Qualsevol certificat d’accident lliurat, s’enviarà una còpia a la Federació Catalana d’Atletisme via fax : (93.268.01.69) o bé per correu electrònic : manoli@fcatletisme.cat / fca@fcatletisme.cat

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb: Federació Catalana d’Atletisme als telèfons: 932.687.882 i 88.

Cap companyia d’assegurances es farà càrrec de la factura que generi l’accident si aquest no ha estat atès en els centres assignats que tenen cada companyia.

NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
ALLIANZ SEGUROS
“Atletes de l’any 2002 i posteriors”

Els atletes  nascuts a  l’any 2002  i  posteriors  estaran  coberts per la companyia asseguradora ALLIANZ , segons les condicions de la pòlissa d’aquesta companyia.

1r. L’assistència mèdica es donarà exclusivament en els centres concertats. És imprescindible portar el carnet d’atleta en el que figura el telèfon de contacte de la companyia  ALLIANZ per tal de comunicar l’accident i poder visitar-se en el centre que ells indiquin i que sigui més proper).
És important que prengueu atenció a la normativa d’actuació ja que no hi ha relació dels centres concertats. Són ells, qui assignaran el centre mèdic en el moment que truqueu per comunicar l’accident, en base al lloc que tingueu més proper de la vostra ubicació.
Els certificats d’accident i la normativa d’actuació estan penjats a la web. S’hauran de descarregar per a  la seva complementació i abans de tot trucar al telèfon 902 102 687 o 91 325 55 68 per tal de comunicar l’accident, demanar el centre més proper d’assistència i el NUMERO DE SINISTRE que s’haurà d’incorporar en el certificat d’accident i enviar a la major brevetat possible per correu electrònic a: asistenciacolectivos@allianz-assistance.es. Sense aquest número de sinistre el certificat d’accident no és vàlid i per tant la companyia no es farà càrrec de la factura. Els certificats hauran d’estar complimentats i  signats per la persona responsable del club (president, secretari, director tècnic.). Així mateix, en el certificat haurà de figurar el segell del Club federat i complimentat en tots els seus camps.

 

 

NOTA IMPORTANT:
Qualsevol certificat d’accident lliurat, s’enviarà una còpia a la Federació Catalana d’Atletisme via fax : (93.268.01.69) o bé per correu electrònic : manoli@fcatletisme.cat / fca@fcatletisme.cat

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb: Federació Catalana d’Atletisme als telèfons: 932.687.882 i 88.

Cap companyia d’assegurances es farà càrrec de la factura que generi l’accident si aquest no ha estat atès en els centres assignats que tenen cada companyia.

NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
ALLIANZ SEGUROS
“Entrenadors, Monitors i Jutges”

Els entrenadors, monitors i jutges estaran coberts per la mateixa companyia ALLIANZ però amb un número diferent de pòlissa (els quals en cas d’accident hauran de posar-se en contacte amb la Federació per tal de cursar el certificat d’accident.

PROTOCOL REVISIONS MÈDIQUES 2017-2018

· arxiu en pdf

 

Segons acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme, les revisions mèdiques necessàries per formalitzar la llicència federativa hauran d’ajustar-se a la següent normativa:

TOTES LES PERSONES, A PARTIR DE LA CATEGORIA SUB-20 (18-19 ANYS), QUE L’ANY ANTERIOR NO HAGIN TRAMITAT LA LLICÈNCIA FEDERATIVA, ESTAN OBLIGADES A PRESENTAR UNA REVISIÓ MÈDICA.

Les revisions mediques s’hauran de fer en centres mèdics on facin les reconeixements d’aptitud per a la pràctica esportiva i s’adaptin al consens de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport (SCME) aprovat en octubre de 2012 i que queda dividida en els següents trams:

Esportistes de 16 o més anys:     Revisió tipus II

Esportistes de 35 o més anys:     Revisió tipus III
(Aquesta revisió inclou la prova d’esforç amb monitorització ECG)

El centre mèdic, indicant metge, número de col·legiat ha de certificar quin tipus de revisió ha passat el atleta, certificant si ho considera APTE per a la pràctica de l’atletisme, NO havent detectat cap lesió significativa de l’aparell locomotor. (En cas afirmatiu cal especificar-la)

Segell i signatura del Centre Mèdic.

S’acceptaran les revisions en fulls homologats que els centres  de revisió mèdica esportiva tinguin establerts, sempre i quan tinguin les proves requerides per aquesta Federació i/o portin un informe deixant  ben clar que es APTE PER LA PRÀCTICA DE L’ATLETISME.