FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME

Inici Assegurances d’accident esportiu

Assegurances d’accident esportiu

Temporada 2022

NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
MÚTUACAT – Número de Pòlissa: 122569
“Atletes de l’any 2005 i anteriors”

Els atletes federats (fins als nascuts a l’any 2005 inclosos)  pertanyen també a la companyia MÚTUACAT però amb un número diferent de pòlissa.

Aquesta normativa és només per els atletes que pertanyen a un club. Els atletes independents, o de clubs de fora  i els que utilitzin el servei del centre de Barcelona Ciutat (Dr. Xavier Sant i Vilella -metge de la Federació-) utilitzaran els partes que expedirà la Federació Catalana d’Atletisme i que porta el seu segell.

1r. L’assistència mèdica es dóna exclusivament en els centres concertats.
És imprescindible portar la llicència digital en el mòbil. Aquest any 2022, com l’any passat, la llicència només existirà en aquest format, és per això que serà de vital importància introduir la foto i el correu electrònic al tramitar la llicencia en el programa de la RFEA, ja que serà aquesta la que enviarà la llicència a cada persona. En aquesta llicència d’atleta  figura el telèfon de contacte de la companyia  per tal de comunicar l’accident i poder visitar-se en el centre que ells indiquin i que sigui més proper).

És important que prengueu atenció en els centres tant de Barcelona com de la resta, ja que pot haver-hi algun canvi.

2n. Funcionament a Barcelona :
El Dr. Xavier Sant, metge responsable dels atletes de la Federació Catalana visitarà com la temporada anterior  a l’adreça següent : Gran Via de les Corts Catalanes, 636  pral. 2ª. Cal demanar hora de visita al telèfon : 93 511 50 45

En aquest  centre es dóna la cobertura  als atletes pertanyent a Clubs de Barcelona ciutat, Barcelonès i Baix Llobregat,  i caldrà sempre demanar dia i hora de visita. En aquest Centre disposaran de Certificats d’Accident per complimentar, no obstant cal aportar el carnet d’atleta  (llicència de federat)  i DNI.

Recordem que la majoria de lesions en l’atletisme no precisen acudir a un servei d’urgències, de tota manera, en cas de necessitar una atenció mèdica urgent, l’assegurat es podrà adreçar directament als serveis d’Urgències de la Clínica Creu Blanca situada al Passeig Reina Elisenda de Montcada, 17  Barcelona 08034 tel. 932 522 522.  Les visites de seguiment posteriors de la lesió es realitzaran demanant hora al centre mèdic de Gran Via 636 pral. 2a.
Els certificats hauran d’estar signats per la persona responsable del club (president, secretari, director tècnic.). Així mateix, en el certificat haurà de figurar el segell del Club i la signatura del federat i la data de l’accident.

3r. Atletes independents.
Els atletes independents de fora de Barcelona i atletes de clubs de fora de Catalunya hauran de posar-se en contacte amb  la FCA per a l’expedició del certificat, a través del telèfon 93.268.78.82, per tal que la Federació faci arribar el certificat al Centre Mèdic en cas d’accident.
Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb: Federació Catalana d’Atletisme als telèfons: 932.687.882  i 88.
Per a l’expedició de la llicència federativa nova (no renovació) tots els atletes pertanyents a categoria Sub-20 i superior hauran d’aportar una revisió mèdica, la qual anirà a càrrec de l’atleta.


Cap companyia d’assegurances es farà càrrec de la factura que generi l’accident si aquest no ha estat atès en els centres assignats que tenen cada companyia.

NOTA IMPORTANT:
Qualsevol certificat d’accident lliurat, s’enviarà una còpia a la Federació Catalana d’Atletisme per correu electrònic : cpinera@fcatletisme.cat / fca@fcatletisme.cat
NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
MÚTUACAT – Número de Pòlissa: 123620
“Atletes de l’any 2006 i posteriors”

Els atletes  nascuts a  l’any 2006 i posteriors estaran coberts per la companyia asseguradora MÚTUACAT, segons les condicions de la pòlissa d’aquesta companyia.

1r. L’assistència mèdica es donarà exclusivament en els centres concertats.
És imprescindible portar la llicència digital en el mòbil. Aquest any 2022, com l’any passat, la llicència només existirà en aquest format, és per això que serà de vital importància introduir la foto i el correu electrònic al tramitar la llicència en el programa de la RFEA, ja que serà aquesta la que enviarà la llicencia a cada persona. En aquesta llicencia d’atleta  figura el telèfon de contacte de la companyia  per tal de comunicar l’accident i poder visitar-se en el centre que ells indiquin i que sigui més proper).

És important que prengueu atenció a la normativa d’actuació. És imprescindible trucar a MÚTUACAT per comunicar l’accident, i obtenir el número de sinistre, que s’haurà d’incorporar en el certificat d’accident en la part de dalt a la dreta.

Els certificats d’accident, s’hauran de descarregar per a  la seva complimentació i abans de tot trucar al telèfon 932 533 893 (horari laboral) o al 902 934 623 per tal de comunicar l’accident, demanar el centre més proper d’assistència i el NÚMERO DE SINISTRE que s’haurà d’incorporar en el certificat d’accident i enviar a la menor brevetat possible per correu electrònic a: federacions@mutuacat.cat. Sense aquest número de sinistre el certificat d’accident no és vàlid i per tant la companyia no es farà càrrec de la factura. Els certificats hauran d’estar complimentats i  signats per la persona responsable del club (president, secretari, director tècnic.). Així mateix, en el certificat haurà de figurar el segell del Club federat i complimentat en tots els seus camps.

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb: Federació Catalana d’Atletisme als telèfons: 932.687.882 i 88.


Cap companyia d’assegurances es farà càrrec de la factura que generi l’accident si aquest no ha estat atès en els centres assignats que tenen cada companyia.

NOTA IMPORTANT:
Qualsevol certificat d’accident lliurat, s’enviarà una còpia a la Federació Catalana d’Atletisme per correu electrònic : cpinera@fcatletisme.cat / fca@fcatletisme.cat
NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
ALLIANZ SEGUROS – Número de Pòlissa: 39379759
“Entrenadors, Monitors i Jutges”

Els entrenadors, monitors i jutges estaran coberts per la companyia ALLIANZ amb el número de pòlissa 39379759 (els quals en cas d’accident hauran de posar-se en contacte amb la Federació per tal de cursar el certificat d’accident).

Telèfon Urgències ALLIANZ : 913 255 568

PROTOCOL REVISIONS MÈDIQUES 2022

· arxiu en pdf

 

Segons acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme, les revisions mèdiques necessàries per formalitzar la llicència federativa hauran d’ajustar-se a la següent normativa:

TOTES LES PERSONES, A PARTIR DE LA CATEGORIA SUB-20, QUE L’ANY ANTERIOR NO HAGIN TRAMITAT LA LLICÈNCIA FEDERATIVA, ESTAN OBLIGADES A PRESENTAR UNA REVISIÓ MÈDICA.

Les revisions mediques s’hauran de fer en centres mèdics on facin les reconeixements d’aptitud per a la practica esportiva i s’adaptin al consens de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport (SCME) aprovat en octubre de 2012 i que queda dividida en els següents trams:

Esportistes de 16 o més anys:
Revisió tipus II
Esportistes de 35 o més anys:
Revisió tipus III

(Aquesta revisió inclou la prova d’esforç amb monitorització ECG)

El centre mèdic, indicant metge, número de col·legiat ha de certificar quin tipus de revisió ha passat el atleta, certificant si ho considera APTE per a la pràctica de l’atletisme, NO havent detectat cap lesió significativa de l’aparell locomotor. (En cas afirmatiu cal especificar-la)

Segell i signatura del Centre Mèdic.

S’acceptaran les revisions en fulls homologats que els centres  de revisió mèdica esportiva tinguin establerts, sempre i quan tinguin les proves requerides per aquesta Federació i/o portin un informe deixant  ben clar que es APTE PER LA PRÀCTICA DE L’ATLETISME.