Rècords

 

A L’AIRE LLIUREEN PISTA COBERTA
actualitzats a 18 de novembre de 2019actualitzats a 31 de març de 2019
batuts durant la temporada 2018/2019batuts durant la temporada 2018/2019
ABSOLUTSABSOLUTS
SUB-23SUB-23
SUB-20SUB-20
SUB-18SUB-18
SUB-16SUB-16
SUB-14SUB-14
SUB-12
MÀSTERMÀSTER


· Si trobeu errors u omissions poseu-vos en contacte amb Sergi Dolz
fca@fcatletisme.cat