ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA i JUNTA DIRECTIVA DE LA FCA

983

Joan Villuendas i Mercè Rosich, Candidats

Seguint el Reglament i Calendari Electoral, aquest divendres 4 de març, reunits els membres de la Junta Electoral a la seu de la Federació Catalana d’Atletisme, es van proclamar les dues candidatures tancades presentades a la Presidència i Junta Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme.

Aquestes candidatures estan encapçalades per Joan Villuendas i Bornau i per Mercè Rosich i Vilaró en qualitat de candidats a la presidència de la FCA.

Ahir divendres 3 de març es van realitzar les votacions per a renovar els Comitès d’Atletes i Entrenadors. El Comitè de Jutges es va proclamar per candidatura única.

El proper dissabte 12 de març se celebrarà la corresponent Assemblea General Extraordinària per a realitzar l’acte de les votacions, escrutini, recompte de vots i proclamació provisional de la candidatura guanyadora, segons el reglament i calendari electoral.

· Web Eleccions