Modificacions als Reglaments de World Athletics

841

El Consell de la WA ha aprovat una sèrie de modificacions a l’actual Reglament de Competició 2020. Les modificacions es poden trobar a la circular 238/2021 del CNJ/RFEA. Les modificacions que més ens afecten el dia a dia de les nostres competicions les podeu trobar resumides en el resum de noves regles. Les modificacions entren en vigor l’1 de novembre de 2021.