Reunió panell Medició Indirecta

1016

El passat 9 de maig es va portar a terme, de forma telemàtica, una reunió del panell FCA de medició indirecta. En la mateixa es varen comentar diferents aspectes relacionats amb el jutjament amb EDM i s’han acordat criteris d’actuació de cara a futures competicions.