Seminari “online” Especialistes Marxa Atlètica

1154

El passat 30 de maig es va portar a terme, de forma telemàtica, un Seminari del panell d’especialistes de marxa atlètica.

En el mateix es varen comentar diferents aspectes relacionats amb:

 

  • la nova reglamentació,
  • l’actuació dels jutges en les darreres temporades,
  • l’actualització del nous impresos de competició,
  • la casuística produïda en les darreres temporades, i
  • la unificació de criteris d’actuació de cara a futures competicions.

Els ponents van ser Sergio Solana i José Saenz i van participar 24 jutges.