COMUNICAT DE LA SGEAF

1662

Després de les instruccions fetes públiques pel Ministeri de Sanitat en l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, en què es flexibilitzen determinades restriccions establertes en la declaració d’estat d’alarma amb motiu de l’aplicació de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) exposa al sector esportiu català les condicions en què a partir del proper dilluns 8 de juny es podrà realitzar l’activitat esportiva.
Aquestes mesures només tenen afectació a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre, que poden accedir a la fase 3 del pla, de manera que la resta de regions sanitàries de Catalunya (Lleida, Barcelona ciutat, Metropolitana nord i Metropolitana sud, Catalunya Central i Girona) s’hauran de regir per les mesures establertes en la fase 2 del pla de desconfinament.

A.ESPORT PROFESSIONAL I FEDERAT

A.1 Entrenament mitjà en lligues no professionals federades:

 • Els esportistes integrats en clubs de lligues no professionals federades poden realitzar entrenaments de tipus mitjà a les instal·lacions esportives de l’entitat esportiva, cosa que permet tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com fer entrenaments tàctics en grups d’un màxim de 20 esportistes. Caldrà mantenir els dos metres de distància de seguretat i evitar el contacte físic.
 • Els entrenaments s’hauran de realitzar per torns, sempre que sigui possible, i evitant superar el 50 per cent de la capacitat per esportistes que tingui la instal·lació. Es permet utilitzar els vestidors i la presència del personal tècnic, però no la de personal auxiliar ni la dels mitjans de comunicació
 • Es poden fer reunions tècniques de treball, amb un màxim de 20 participants, per tal de fer visionats de vídeos o xerrades tàctiques
 • Es permet l’entrenament en règim de concentració, seguint les mesures de les autoritats sanitàries i el Consejo Superior de Deportes. Es poden obrir residències, restaurants i cafeteries, seguint les mesures establertes per a aquests establiments
 • S’haurà de fer la neteja i la desinfecció periòdica de les instal·lacions, així com del material utilitzat pels esportistes -que haurà d’evitar compartir-se- quan acabi cada torn d’entrenament i la jornada

A.2 Celebració d’espectacles i activitats esportives:

 • Es poden realitzar competicions esportives a l’aire lliure o en instal·lacions esportives tant obertes com tancades. En qualsevol cas, aquests esdeveniments esportius hauran de fer-se sense públic i a porta tancada, i donant compliment a les mesures de seguretat i higiene que estableixin les autoritats competents

A.3 Flexibilització de mesures per a la reobertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure, tancades i centres esportius:

 • Es podrà realitzar activitat esportiva en grups de fins a 20 persones sense contacte físic a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, sempre que no se superi el 50 per cent de l’aforament màxim permès. S’haurà de complir amb el règim d’accés, torns i neteja establert en l’article 41 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig. Tot i això, es permet que l’esportista vagi acompanyat d’una persona diferent al seu entrenador
 • Es podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones sense contacte físic a les instal·lacions i centres esportius coberts, sempre que no se superi el 50 per cent de l’aforament màxim permès. S’haurà de complir amb el règim d’accés, torns i neteja establert en l’article 42 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig. Tot i això, es permet que l’esportista vagi acompanyat d’una persona diferent al seu entrenador
 • No caldrà demanar cita prèvia per fer activitat en les instal·lacions a l’aire lliure, tancades i centres esportius. Es podran usar vestidors i les zones de dutxes, seguint les condicions establertes per les autoritats competents, i en la mesura del possible s’hauran de mantenir els dos metres de distància de seguretat durant la pràctica esportiva

B. ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT NO PROFESSIONAL

B.1 Activitats de turisme actiu:

Es podran dur a terme activitats de turisme actiu i de natura per a grups d’un màxim de 30 persones

C. ACTIVITATS DE LLEURE DESTINADES A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL

 • Es podran desenvolupar activitats de lleure destinades a la població infantil i juvenil, sempre que garanteixin els protocols i les recomanacions d’higiene, seguretat i salut establertes per les autoritats competents
 • Les activitats de lleure a l’aire lliure hauran de limitar-se al 50% de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 200 participants, incloent monitors. En el cas que es desenvolupin en espais tancats, s’haurà de limitar el nombre de participants a 1/3 de la capacitat màxima, amb un màxim de 80 participants
 • Les activitats s’hauran de realitzar en grups d’un màxim de 10 persones, incloent el monitor

Tota la informació sobre la fase 2 la podeu trobar al web de la SGEAF,  ACTIVEM L’ESPORT!!!