FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME

CROS DEL BAIX MONTSENY

CROS 19 DE NOVEMBRE

CROS 3 DE DESEMBRE

CROS 12 i 13 DE NOVEMBRE

CROS 6 DE NOVEMBRE

CROS DE PINEDA

CROS 18 DE MARÇ