FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME

RESPONSABLE DE TRAIL RUNNING DE LA FCA

TRAIL RUNNING SERIES

TRAIL 10 i 11 D’ABRIL

COPA CATALANA DE TRAIL RUNNING

COPA DE NACIONS DE LA WMRA